Kênh người bán
Đăng nhập

Hỗ trợ người bán

Làm thế nào để chuyển đơn hàng cho bên vận chuyển?

Thứ ba - 20/09/2022 21:51
CHUYỂN ĐƠN HÀNG CHO BÊN VẬN CHUYỂN
1. Hình ảnh

2. Các bước thực hiện
Bước 1: Vào menu “Tất cả” để lấy tất cả đơn hàng
Bước 2: In mã vận đơn
           
  • Chọn máy in
  • In
Bước 3: Click vào nút “Gửi hàng GHTK”
  • Kiểm tra thông tin người gửi và người nhận
  • Click gửi để chuyển thông tin qua bên giao hàng